Sagittarius One 25S1 Handdouche met Slang – Chroom

35,99

Product op voorraad

De specificaties

☑️ HANDHELD DOUCHEKOP VOOR LAGE WATERDRUK Een strak ontwerp wat voor een uitstekende waterstroom zorgt en daarmee een fijne douche ervaring garandeert + anti-kalk siliconen studs die ervoor zorgen dat de douchekop nooit verstopt zal raken.
☑️ 150 CM DOUCHESLANG INBEGREPEN, PAST OP ALLE STANDAARD MATEN Gemaakt van PVC van uitstekende kwaliteit wat zorgt voor flexibiliteit en duurzaamheid. Geïnstalleerd binnen slechts een paar seconden!
☑️ ROESTVRIJ MATERIAAL EN AFWERKING Dit zorgt ervoor dat uw douchekop er altijd gloednieuw en roestvrij uit zal zien, zelfs in de meest vochtige omgevingen.
☑️ GEMAAKT VAN DE BESTE MATERIALEN De douchekop is gemaakt van messing en afgewerkt met een harde laag hoogglanzend chroom. De set is inclusief een PVC doucheslang die zeer sterk en flexibel is. Tezamen zorgt dit voor een gevoel van luxe elke keer wanneer u het product gebruikt.
☑️ UNIVERSELE HANDHELD DOUCHEKOP De douchekop past op alle standaard houders zonder enkel probleem. Dus geen zorgen of het product wel past!

Product beschrijving

Wij van Sagittarius One staan voor hoge kwaliteit.

De Sagittarius One douchekop & doucheslang set reflecteert onze visie van het aanbieden van top-of-the-line producten voor een aantrekkelijke prijs.

De douchekoppen zijn gemaakt van hoogwaardig messing en afgewerkt met een mooie laag hard chroom. Concurrerende producten zijn vaak aanzienlijk duurder en dat terwijl ze vaak van dezelfde materialen en met dezelfde afwerking zijn geproduceerd. In vergelijking, wij van Sagittarius One leveren top kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.

De douchekop & doucheslang set is afgewerkt met een laag chroom en voegt daarmee extra glans toe aan uw badkamer. De douchekop komt met een flexibele en duurzame PVC doucheslang die op alle standaard douchekoppen en houders past als een plug-and-play set voor optimaal gemak. De slang past uiteraard ook op alle standaard thermostaatkranen. Geïnstalleerd binnen slechts een paar seconden!

Daarnaast bevat onze douchekop siliconen studs die ervoor zorgen dat er geen kalk kan opbouwen in de mondstukken zodat uw douchekop nooit verstopt zal raken. Gegarandeerd een fijne douche ervaring zonder problemen!

Dit is uw kans op een fijne douche ervaring!

Vergeet niet om te kijken welke badkamer accessoires Sagittarius One nog meer aanbied!

Waar wij goed in zijn?

award

IJzersterke kwaliteit!

Vraag het onze klanten

package

Snelle levering!

Binnen 24 uur in huis

dollar-sign

Gratis verzenden

Vanaf de €40,-

Vragen over dit product?

Is de douchekophouder inbegrepen?
Waarvan is de douchekop gemaakt?

Nog steeds vragen?

Winkelwagen

Verzend en retour voorwaarden

Artikel 6 Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Sagittarius One of er door andere omstandigheden buiten de macht van Sagittarius One enige vertraging ontstaat, heeft Sagittarius One recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Sagittarius One schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Sagittarius One gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

3. Indien de Producten worden bezorgd door Sagittarius One of een externe vervoerder is Sagittarius One, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien Sagittarius One gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Sagittarius One ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien Sagittarius One een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

6. Sagittarius One is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Sagittarius One is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Sagittarius One behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 Verpakking en transport

1. Sagittarius One verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking enverpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op-of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Sagittarius One erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Sagittarius One te worden gemeld op info@sagittarius-one.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als een Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sagittarius One op de wijze zoals door Sagittarius One aangegeven.

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Sagittarius One, conform de retourinstructies van Sagittarius One. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. Sagittarius One is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Sagittarius One te wijten is, zal Sagittarius One na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Sagittarius One.