160S1 WC Rolhouder & 400S1 Handdoekstang Combi Deal

14% korting

54,99

Product op voorraad

De specificaties

☑️ ROESTVRIJ MATERIAAL EN AFWERKING Dit zorgt ervoor dat uw handdoekenrek en wc rolhouder er altijd gloednieuw en roestvrij uit zal zien, zelfs in de meest vochtige omgevingen.
☑️ MET DE HAND GEPOLIJST EN GEASSEMBLEERD Om de beste kwaliteit en afwerking van uw handdoekenrek en wc rolhouder te waarborgen, zodat u een gevoel van luxe ervaart, elke keer wanneer u het product gebruikt.
☑️ HANDIGE PLEK OM JE TELEFOON NEER TE LEGGEN De toiletrolhouder met plateau is een veilige plek voor je telefoon en zorgt ervoor dat deze nooit in de wc zal vallen. Dit bespaart u honderden euro’s en een ongemakkelijke situatie.
☑️ MAKKELIJK TE BEVESTIGEN Pluggen en schroeven zijn bij het product inbegrepen. De schroeven zijn niet zichtbaar na bevestiging. Wij gebruiken geen zelfklevende tape om onze producten te bevestigen, want we willen dat onze producten vast blijven zitten op de muur, permanent.
☑️ NEEMT ZEER WEINIG RUIMTE IN Een slim en modern ontwerp wat weinig ruimte inneemt en bijna overal te bevestigen valt. Het is simpel en elegant en past daarom uitstekend bij al uw interieurstijlen.

Product beschrijving

160S1 WC Rolhouder met Plankje

Wij van Sagittarius One staan voor hoge kwaliteit.

Ons beleid is top kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.

De Sagittarius One toiletrolhouder reflecteert deze visie. Een top-of-the-line product van duurzaam roestvrij staal met een hoogglans gepolijste afwerking, wat er tezamen voor zorgt dat het product er prachtig uit ziet. Daarnaast heeft ons product een competitieve prijs vergeleken met producten van dezelfde kwaliteit!

Een modern design gemaakt van dik roestvrij staal wat resulteert in een gewicht van 450 gram.

Vandaag de dag zijn mensen en hun smartphones onafscheidelijk. We gebruiken onze telefoons zelfs in de wc. Vanaf nu kan je je telefoon veilig neerleggen wanneer je naar de wc gaat en genieten van het mooie design.

Vergeet niet om te kijken welke badkamer accessoires Sagittarius One nog meer aanbied!

 

400S1 Handdoekstang

Wij van Sagittarius One staan voor hoge kwaliteit.

Ons beleid is top kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.

Het Sagittarius One handdoekenrek reflecteert deze visie. Een top-of-the-line product van duurzaam roestvrij staal met een hoogglans gepolijste afwerking, wat er tezamen voor zorgt dat het product er prachtig uit ziet. Daarnaast heeft ons product een competitieve prijs vergeleken met producten van dezelfde kwaliteit!

Het Sagittarius One handdoekenrek is ontworpen om sterk en stabiel te zijn. Het hoogglans gepolijste handdoekenrek wordt stevig bevestigd op de gewenste plek op de muur met een slim en elegant bevestigingssysteem. Het product voelt vrij zwaar in uw handen aangezien het is ontworpen om een vrij zware last te kunnen verduren zoals natte handdoeken. Het roestvrij staal (SUS304) is gepolijst tot in perfectie om een prachtige hoogglans chroom-look afwerking te creëren die voor altijd mee zal gaan.

Vanwege het elegante en tijdloze design kan het Sagittarius One 400S1 handdoekenrek bijna overal in huis gebruikt worden. Van de badkamer tot aan de keuken toe.

Dankzij het slimme bevestigingssysteem zijn slechts twee schroeven en een inbusbout nodig om het handdoekenrek te bevestigen aan de muur. Eenmaal bevestigd zijn er geen schroeven meer zichtbaar door speciale covers om een perfecte uitstraling te garanderen. Pluggen en schroeven zijn inbegrepen.

Vergeet niet om te kijken welke badkamer accessoires Sagittarius One nog meer aanbied!

Waar wij goed in zijn?

award

IJzersterke kwaliteit!

Vraag het onze klanten

package

Snelle levering!

Binnen 24 uur in huis

dollar-sign

Gratis verzenden

Vanaf de €40,-

Vragen over dit product?

Nog steeds vragen?

Winkelwagen

Verzend en retour voorwaarden

Artikel 6 Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Sagittarius One of er door andere omstandigheden buiten de macht van Sagittarius One enige vertraging ontstaat, heeft Sagittarius One recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Sagittarius One schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Sagittarius One gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

3. Indien de Producten worden bezorgd door Sagittarius One of een externe vervoerder is Sagittarius One, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien Sagittarius One gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Sagittarius One ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien Sagittarius One een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

6. Sagittarius One is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Sagittarius One is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Sagittarius One behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 Verpakking en transport

1. Sagittarius One verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking enverpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op-of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Sagittarius One erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Sagittarius One te worden gemeld op info@sagittarius-one.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als een Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sagittarius One op de wijze zoals door Sagittarius One aangegeven.

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Sagittarius One, conform de retourinstructies van Sagittarius One. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. Sagittarius One is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Sagittarius One te wijten is, zal Sagittarius One na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Sagittarius One.